Folk strømmende til fra hele Danmark for at spise sig mætte i bøfsandwiches. For at sikre en mere direkte adgang fra færgen, måtte man flytte Havnens Perle. I første omgang var grillbaren egentlig ikke tænkt ind i planerne for Aarhus Ø, men efter massive protester, fakkeloptog og læserbreve fra indbyggerne besluttede kommunen at lade den ligge, hvor den lå, og i stedet at bygge en ny bydel rundt om grillbaren.

Efterhånden som interessen for Havnens Perle voksede, besluttede man at løsrive den nye bydel. Åen udgjorde en smuk, glasblå linje imellem øen og fastlandet. Alle aarhusianere søgte dog mod øen, hvorfor politikerne besluttede at indføre grænsebomme og vægte, så kun særligt slanke og sultne kunne besøge grillbaren og svælge sig i kød og sovs. Som borgmesteren sagde: “Aarhusianerne har alligevel ikke godt af alle de bøfsandwiches.”

Hvad kommunen ikke bemærkede var, at befolkningerne på Mols og Samsø havde planlagt at stjæle Havnens Perle. Ude på snuden af øen var afstøbningen af et sæt mågefødder i cementen, hvor krogen skulle sættes i. En tidlig morgen, mens bilisterne sad i kø langs Kystvejen, kunne de se, hvordan grillbaren løsnede sig og med den hele øen. Politikerne åndede lettede op, en stor del af indbyggerne kastede sig i vandet. Man gik straks i gang med at bygge en bro.

Daniel Boysen, januar 2017

skrevet til Atlas over Aarhus

som glemte at udgive den