BØGER

ANMELDELSER

KALENDER

2019

12. oktober 
Oplæsning og fortælling om romanen, kl 15.30-16.15, Kristian F. Møller, Store Torv 5, 8000 Aarhus C.

17. oktober 
Romankoncert og filmpremiere i samarbejde med Mariana Gil og Martin Lau, Frontløberne, Jægergårdsgade 154C, 1. TV, 8000 Aarhus C. Læs mere her.

24. oktober
Oplæsning og samtale med Sofie Jama, kl. 19-21, Beboerhuset Sølystgade, Sølystgade 30, 8000 Aarhus C.

9. november
Crossaint og ord – oplæsning/koncert, kl. 14-16, Café Elmely, Studsgade 7C, 8000 Aarhus C. Læs mere her.

2. december
Romankoncert med Martin Lau, Odense. Mere info følger.

 

2020

23. januar
Foredrag. Boghandleruddannelsen, Odense.

25. februar
Foredrag og romankoncert, Sydvestjyllands Efterskole.

5. marts
Optræde på Silkeborg Bibliotek, kl. 19-20.30. Mere info følger.

19. marts
Romankoncert og filmvisning, OFF THE RECORD, Aarhus. Mere info følger.

16.-18. april
Deltagelse i Ordkrafts 10 års jubilæum, Aalborg. Mere info følger, men læs mere her.

LYD & VIDEO

Video og tekst fra En vase i brystet: Daniel Boysen

Musik: Birkelund Gruppen (Timo Andersen og Martin Lau)

Prolog fra På sit yderste, indlæst af forfatteren

Ord og musik fra På sit yderste, musik af Martin Lau

Uddrag fra Fordi ilden er vores, indlæst af forfatteren

BIOGRAFI

Jeg er født og opvokset i Sydvestjylland; et sted, hvor man kommer langt med nysgerrighed, lærer om naturen og landbruget på en (s)ærlig måde. Jeg har altid interesseret mig for, hvordan verden hænger sammen og har forsøgt at undersøge ting, jeg ikke forstod.

Min tilværelse har altid været organiseret efter praktiske principper – ting og mennesker skal forstås hvor de er, ikke kun læses i en bog. Der opstår en givende vekselvirkning og stor forståelse, hvis man kombinerer det praktiske og teoretiske (gerne i den nævnte rækkefølge). Men der er altid undtagelser, for eksempel har man nogle gange brug for en teoretisk viden for at kunne udføre en praktisk opgave – eller man kan have brug for en forhåndsviden, før man kan indgå i en bestemt kultur på dennes præmisser.

En forfatters fremmeste opgave er at kaste sig – med et oplyst sind – ind i nogle af samfundets problematikker, skrive om dem, hive dem frem i lyset; fremvise dem til læsere og lyttere, så de kan (for)undres og tale om tingene. Vi lever i en verden, der har brug for dialog, ikke flere sensationelle monologer fra forskellige meningsdannere.

I mit forfatterskab fokuserer jeg på den menneskelige psykologi i en naturvidenskabelig sammenhæng. Mine tekster er ofte en blanding mellem realisme og surrealisme: surreelrealisme.

For mig er det vigtigt at kunne kombinere de realistiske, virkelighedsnære oplevelser med fantasiens uendelighed. Mit liv er ikke interessant, det er først og fremmest mine værker, man skal læse og lytte til.

Mit forfatterskab er støttet af Statens Kunstfond i 2016, 2017 og 2018 til arbejdet med En vase i brystet og På sit yderste (ikke udkommet endnu). Desuden har jeg været på tildelte skriveophold på Hald Hovedgaard og i Berlin.

Jeg er medlem af Dansk Forfatterforening.

 

BIBLIOGRAFI

2019

Værker

På sit yderste, roman, Jensen & Dalgaard, ISBN 978-87-7151-579-4

 

Drama

Et arkiv over fortiden, En scene, skrevet til talentforløbet Dramatikerlab, fremført på Teater Katapult 16. maj 2019 

 

2018

Værker

En vase i brystet, fotografisk digtsamling, Forlaget Silkefyret, ISBN 978-87-970118-3-6

 

2017

Værker

Fordi ilden er vores som lydbog for Lytteratur og Jensen & Dalgaard

Fire værker for Atlas over Aarhus/365tekster, der fx udgiver på muleposer, bænke og husgavle

 

Antologier

Tekst i HER ER DK, Brøndums Forlag

 

Tidsskrifter

Digte i Tidsskriftet Slagtryk, nr. 8, udgivet af Kronstork, ISSN: 1904-8165

Novelle i Litteraturtidsskriftet Lasso (Norge), ISSN: 1892-1566

Digte i ALLC no. 10, ÅND, udgivet af Arkiv for Detaljer, ISBN: 978-87-997819-8-0    

 

2016

Værker

Fordi ilden er vores, roman i opbrud, Jensen & Dalgaard, ISBN: 978-87-7151-201-4

 

Tidsskrifter

Digt i KAMILLA & GUD, ISSN: 2387-2233

 

2015

Værker

RØNTGEN, digte, Det Poetiske Bureaus Forlag, ISBN: 978-87-93347-01-4

ALT KAN SAM L E S IGEN, Berlin-digte, privattryk

  

Antologier

OEHL #2, antologi, tekst: ”VI BRÆNDER H E R”, Forlaget Ekbátana, ISBN: 978-87-995899-8-2

KLYNGER, antologi, tekst: ”Når jeg rejser i tiden”, Forlaget SPOR, ISBN: 9978-87-998468-0-1

 

Tidsskrifter

GRENE UNDER ILDEN, prosa i Reception – tidsskrift for nordisk litteratur, ISSN: 1903-7088

”I et faldende univers”, digte, Fra: TIDEVAND, i det svenske tidsskrift FLORET #23

En prosatekst i det norske tidsskrift KAMILLA & KROPPEN, ISSN:  2387-2233

Fire prosatekster i Tidsskriftet Slagtryk nr.: 2, udgivet af Kronstork, ISSN: 1904-8165

KONTAKT

Daniel Boysen
forfatter@danielboysen.dk

Film øverst og fotos: Mariana Gil ⎮© Daniel Boysen 2019